Naša obchodná spoločnosť sa v tejto oblasti zameriava prioritne na realizáciu opráv a investícií technologických celkov a ich uvedenie do prevádzky. Konkrétne sa jedná predovšetkým o:


• odovzdávacie stanice tepla
• horúcovody
• kotlové jednotky
• horáky