Investície sú vždy úzko prepojené s vytváraním nových obchodných partnerstiev. Naša obchodná spoločnosť ponúka možnosť participácie tretích strán vo vlastných investičných projektoch, ako aj sprostredkovanie investícií cudzích investorov, pretože spolu dokážeme vždy viac.