Naša obchodná spoločnosť preferuje pri realizácii svojich obchodných aktivít efektívnu a otvorenú spoluprácu pri financovaní realizovaných projektov s privátnymi partnermi, inštitucionalizovanými investormi a finančnými fondami. Poskytujeme možnosť na finančnej participácii tak vo vlastných projektoch, ako aj projektoch tretích strán.