Štátna pomoc je jedným zo základných finančných stimulov pri realizácii projektov s vopred určenými ukazovateľmi efektívnosti a hospodárnosti vo verejnom aj súkromnom sektore. Efektívnym čerpaním štátnej pomoci pomáhame vytvoreniu lepšej konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu trhu, čím pomáhame budovať ekonomicky a hospodársky silné, nezávislé prostredie s nižšou nezamestnanosťou a dobrým životným štandardom.