Životné prostredie je jedným z hlavných faktorov odzrkadľujúcich výšku životného štandardu danej oblasti. Keďže sme sa spoločenským sľubom zaviazali k zvyšovaniu životného štandardu v každej oblasti nášho podnikateľského pôsobenia, našu činnosť realizujeme s maximálnym ohľadom na enviromentálne prvky, flóru a faunu tak, aby sme zachovali prírodu aj pre budúce generácie.