V súčasnom trende zefektívňovania výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov sa naša obchodná spoločnosť orientuje predovšetkým na využitie hydroenergetického potenciálu, čím pomáha napĺňať záväzky zníženia emisných kvót určených pre slovenskú republiku v rámci Európskej únie.