Priemysel

thumbnail

Obchodná spoločnosť V-arms, s.r.o. aktívne pôsobí v energetickom priemysle a to formou dodávania materiálov a služieb, poradenskej činnosti a komplexnými riešeniami na kľúč. V danej oblasti sa naša spoločnosť užšie špecializuje na oblasť teplárenstva a výrobu a distribúciu elektrickej energie. V jednotlivých segmentoch sa zameriavame na poskytovanie komplexných služieb spolu aj s investično-inžinierskou činnosťou tak, aby sme vytvárali čo najefektívnejšie riešenia splňujúce prísne ekologické a hospodárske normy. Jedným z cieľov tejto podnikateľskej aktivity je aj napĺňanie Záväzkov Slovenskej republiky prostredníctvom súkromného sektora voči Európskej únii.